nedslaget.no


  

I skyggen ta et tårn

Du vart fødd der kisen kom i dagen
og kjent lokt tå heggblomster om vår'n.
I en dal der livet hadd å by dæ;
å væks opp i skyggen tå et tårn.

Dagen kjæm da verden lokke på dæ.
Valget står i mellom sør eill nord.
Såmmå kor du fær så må du lov mæ
at du ailder stryk ut dine spor.

Reis no ut før hegglokta fordufte
og ta regnbue skatten om du når'n.
Dein e it j nå verdt så framt du glømme:
Det finns liv i skyggen tå et tårn.

Snø og storm vil bryt dæ ned i bakken.
Solgangsbris vil få dæ opp igjen.
Folk du træffe flire med og grin med.
Kanskje en blir mer enn en god venn.

Kom tebake når livet går imot dæ,
og du ense itj heggblomster'n om vår'n.
Da vil livet gi dæ mer tå styrken
som du fikk i skyggen tå et tårn.

Tårnets kraft e spronge ut tu berget,
som ailt liv som skytes ut om vår'n.
Dørka fram tå dæm som livet bau på;
ei grav i skyggen tå et tårn.

Tekst: Bjarne Aspaas


  
Last ned teksten PDF-format
 
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no