nedslaget.no


  

Slutt med KULT?

Utgave nr 1 / 2006 av KULT blir den foreløpig siste. Det er både tidkrevende og ressurskrevende å gi ut et slikt magasin, og vi vil derfor ta KULTs fremtid opp til vurdering.

Det beklager vi, da magasinet har fått en meget god mottagelse blant leserne. Vi får alltid mange gode tilbakemeldinger etter hver utgivelse.

Annonsemarkedet har imidlertid vært tyngre, og vi har ikke hatt nok tid til å arbeide mot dette markedet som skal bære den økonomiske siden av magasinet.

Vi får se hva fremtiden bringer, og vi håper at vi kan si på gjensyn.

Mari og Dagfinn

Tilbake til hovedoppslaget for Magasinet KULT



Tilbake
 



   


















Meldal Håndballklubb





grytting.no