nedslaget.no


  

Parkinsons disease
Jeg åpnet døra da jeg så meg sjøl gå forbi
enda jeg visste jeg ikke var i nærheten


Den dagen ble de kriminelle dømt til å le seg i hjel.
Da reiste de homofile fra landsmøtet
og jeg måtte vente ved inngangen
til et liv
jeg ikke hadde valgt.
Skjebnen ga meg en sykdom
som rammer musklene.
Det som først og fremst
gjør mennesket til menneske
er at det bruker musklene til å
komme seg hit og dit
og tilbake.
Det gir en veldig frihet
å kunne velge stedet og tiden.
Menneskets intelligens
kan gi det store muligheter
for utøvende kreativitet.

Parkinsons disease er så utarmende og slitende
at det kreative i mennesket blir hemmet.
Den «kreativiteten» som fins igjen
vil gå med til å utføre aktiviteter som ellers
er sjølsagte. En får mer enn nok med å kle seg.
Sykdommen gjør mennesket ufritt.
Tanken blir ufri.
Hele livsinnholdet blir snudd opp ned.
Jeg har hatt denne sykdommen i over 50 år.

Skrevet av Torgald RøeTilbake
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no