nedslaget.no


  

Tekst av Bjarne Aspaas
Du vart fødd der kisen kom i dagen
og kjent lokt tå heggblomster om vår'n.
I en dal der livet hadd å by dæ;
å væks opp i skyggen tå et tårn...

Les teksten "I skyggen tå et tårn"


Tilbake
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no