nedslaget.no


  

I Innerste Ring
Forholdene i de innerste ringene kunne lett bli kaotiske. Hver ring skulle gå i motsatt retning. Kom en ring skjevt ut, kunne problemene holde seg til langt ut i tredje verset av du grønne glitrende tre goddag.
Etter at klappinga var over, snurringa og bokkinga vel utført og glade jul tok over, kunne fjorårskonfirmantene innta yndlingsposisjonen for gang rundt juletreet. Stilt rett bak hverandre la de armene en på hver side av hodet så de hvilte på skuldrene. Det førte til muligheter for den oppfinnsomme.

Ivrige fingre søkte og fant det de søkte i den dårlige belysningen. De festet grep som senere hadde direkte følger for befolkningstilveksten i bygda.

Pynten på treet hang ofte under dårlige forhold. Juletreet var som oftest tatt i tettvoksen skog. Det skulle fungere som tynningshogst samtidig som treet skulle tjene sin plikt i skolens gymnastikksal under juletiden. Grisgreinet som det var datt ofte pynta ned og viklet seg rundt føttene i innerste ring.

Det kunne hende så mangt der, i de innerste ringene. I tumultene blant norske flagg og knuste pyntekuler og dalende engler og glassvattsnø fikk en unge forstuet en albue. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan alle overlevde slik de gjorde. Det hjalp sjølsagt godt med kakskive med epleskiver og tytingsyltetøy i frøhuset og varm kakao til.

Det var sterke scener da julenissen steg inn sammen med kaldgovet fra julekulda og delte ut en appelsin til hver. Høydepunktene var mange og tok på kreftene så søvnen innhentet mang en ryss på mors fang for å samle krefter til nye forskerferder.

Skrevet av Torgald Røe

  
Last ned teksten i PDF-format

Tilbake
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no