nedslaget.no


  

Stor takk til...
... Grytting AS på Orkanger. De har levert publiserings-
verktøyet
AddSite som er brukt til å bygge opp dette nettstedet.

Spesielt takkes
Kåre Grytting Bye for stort tålmod med å svare på mine henvendelser via MSN til alle døgnets tider  :-)... takk også til Dagfinn Vold i mediaprofil for tilgang
på mange fine bilder, og ikke minst for tilgang på filene
til
Kultur- og naturmagasinet KULT... og sist, men ikke minst, en stor takk til alle som har bidratt med Lokale tekster og til Torgald for tilgang på lyrikksamlinga Infrendendido og mange andre tekster.


Tilbake
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no