nedslaget.no


  

Plurulius
Det hendte i de dagene da bedreviter Plurulius rådde i utkantene på Nord-Vestlandet.
Han gikk 2. året på framhaldsskolen i Ørsta/Volda og skulle akkurat den høsten lære å bøye verba dobbelt så mye fortere enn de hadde gjort 1. året.

De hadde kommet til pluskvamperfektum i linne verb om våren. Unge Høyre ble oppfunnet og tempoet skrudde seg opp. Til jul hadde klassen lært å bøye verba i 1.og 2.og 3.og 4.og 5.og 6. kondisjonalis.

De kom inn på landsgymnaset og slet på golva der før de ble medlemmer i Norsk Lektorlag og tilsatt i NRK.

Plurulius skiftet skriv med en pennekvass flokk i en nynorskkommune på Østlandet og sammen stiftet de:
"Språka dei sanne skal sammen sitta" og lokallaga skal arbeide med emner som:
skjønnskrift og papir på bøkene, doble konsonanter i salmevers, infinitivsmerker, relative bisetninger og kløvde infinitiv.

Med møte hver kveld regner de med at de kan bøye verba i plurulium til høsttakkeonna.

Da skal vi få mye å takke for:
skoleskyssen, omkretsen av sirkelen, raggsokkene, blyanten og viskelæret og for fager kveldsol som smiler.

Så kan kveldsola legge seg i armkroken din og smile til deg.

Viss du er ensom, ikke si det til noen.

Skrevet av Torgald Røe

  
Last ned teksten i PDF-format

Tilbake
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no